TriHub Running Workshop No.1 3

TriHub Running Workshop #1
โดยอาจารย์ อั๋น เฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า
วิทยากร และนักกายภาพบำบัดด้านการกีฬา

โดยใน Workshop ครั้งนี้เราจะได้เรียนรู้ถึ
– ระบบกล้ามเนื้อ และกระดูกที่เราใช้งานในการวิ่ง
– Ergonomics การยศาสตรของการวิ่ง
– ท่าทางและลักษณะของการวิ่งที่ถูกต้อง
– กายภาพบำบัดด้านการกีฬาเพื่อหาสาเหตุและป้องกันอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการวิ่ง
– การใช้เทปเพื่อลดอาการบาดเจ็บ และแก้อาการผิดปกติจากการออกกำลังกาย
– รูปแบบของเท้าแต่ละแบบ และการเลือกใช้รองเท้าที่เหมาะสม
– การ Recovery กล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
ที่ร้าน TriHub พัฒนาการ 53
เวลา 10:00 – 16:00 น.
รับเพียง 12 ท่านเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท
รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง